Coworking
Slovakia Platform

Projekt je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Strengthening the capacity and societal contribution of community coworkings in Slovakia benefits from a 75 000€ grant from Norway. The aim of the project is strengthening the capacity and societal contribution of community coworking in Slovakia.

© 2024 Asociácia coworkingových centier. Všetky práva vyhradené